Tỳ Hưu Từ Bột Đá

Tỳ hưu nạp phước xanh,mang lại tài lộc dồi dào, giúp kinh doanh phát dạt Y005

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cặp Tỳ hưu trên đế gỗ bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 16cm x 26cm + Khối lượng: + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc, kinh doanh, buôn bán phát đạt, công việc thăng tiến. + Cách

Tỳ hưu vượng trạc,mang lại tài lộc dồi dào, giúp kinh doanh phát dạt Y004

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cặp Tỳ hưu trên đế gỗ bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 34cm x 15.5cm x 26cm + Khối lượng: + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc, kinh doanh, buôn bán phát đạt, công việc thăng tiến. + Cách

Tỳ hưu vạn sự như ý ,mang lại tài lộc dồi dào, giúp kinh doanh phát dạt Y003

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu trên gậy như ý bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 15cm x 29cm + Khối lượng: 2,2 Kg + Ý nghĩa: vượng tài, gia tăng tài lộc, công việc thuận lợi, suôn sẻ, như ý. + Cách sử

Tỳ hưu vượng tài nạp phúc,mang lại tài lộc dồi dào, giúp kinh doanh phát dạt Y019

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 46cm x 22cm x 25cm + Khối lượng: 4.5kg + Ý nghĩa: vượng tài, gia tăng tài lộc, công việc thuận lợi, suôn sẻ, như ý. + Cách sử dụng: Phòng khách,phòng làm việc,bàn

Tỳ hưu vạn sự như ý,mang lại tài lộc dồi dào, giúp gia đạo hưng vượng. Y015

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 9cm x 16cm + Khối lượng: 1.1kg/ cặp + Ý nghĩa: trấn trạch hưng gia, tịch tà hóa sát,chiêu tài tác lộc, giúp gia đạo hưng vượng.… + Cách sử dụng: Trưng

Tỳ hưu phát tài bích tà ,mang lại tài lộc dồi dào, giúp kinh doanh phát dạt Y021

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 15.5cm x 31cm + Khối lượng: 2.5kg + Ý nghĩa: thu hút tài lộc, kinh doanh, buôn bán phát đạt, giúp gia đạo bình an. + Cách sử dụng: Trưng